Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ'οίκον | Θεσσαλονίκη

Reform Eng

Το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε με γνώμονα την  εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία  ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους με την μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του προγράμματος την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

I διατηρείτε δικαίωμα κυριότητας *(πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
II πληρείτε τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι κατηγοριών

φωτογραφία από μελέτη πυροπροστασίας που εκπνήθηκε στην θεσσαλονίκη
Εξοικονομώ κατ'οίκον, Reform Eng, Θεσσαλονίκη
πινακας εισοδηματων για το νεο προγραμμα εξοικονομω κατ'οίκον
Reform Eng φωτογραφία της αντιπροσωπευτικής εικόνας της εταιρείας
Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ'οίκον από την Reform Eng

Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων

  •  Τοποθέτηση /αναβάθμιση θερμομόνωσης

  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

  • Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 €/τ.μ, με μέγιστο κόστος τις 25.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
**Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψετε το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.