Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ | Θεσσαλονίκη

Reform Eng

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο. Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Το πιστοποιητικό ΔΕΗ για μονοκατοικίες, διαμερίσματα ισχύει για 14 χρόνια.

Απαραίτητο για:

Αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό Επαύξηση ισχύος στην παροχή της ΔΕΗ Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης Απόκτηση καινούργιας παροχής

φωτογραφία από υπηρεσίες ηλεκτρολογικού σχεδίου
Ηλεκτρολογικό σχέδιο και πιστοποιητικό ΔΕΗ από την Reform Eng

Περιπτώσεις Χρήσης Πιστοποιητικού ΔΕΗ:

Απλές Κατοικίες

Για απλές κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κλπ) απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 14 χρόνια.

Επαγγελματικοί Χώροι

Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 7 χρόνια. Ωστόσο, για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 2 χρόνια.

Χώροι Ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού

Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking) απαιτείται κάθε 1 χρόνο.

Πότε ζητείται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) από τη ΔΕΗ;

Reform Eng , φωτογραφια από πιστοποιητικο ΔΕΗ απο την
Έκδοση πιστοποιητικου ΔΕΗ από την Reform Eng
 • Εργοταξιακή Παροχή

  Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.

 • Νέα εγκατάσταση

  Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

 • Τροποποίηση της Εγκατάστασης

  Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης.

 • Επανέλεγχος

  Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων.