Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες | Θεσσαλονίκη

Reform Eng

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων κατοικιών και κτιρίων, επενδύοντας στην αξιοπιστία και στην οικονομικότερη λειτουργία τους.

Στις μελέτες που συντάσσουμε πέρα από τη λειτουργικότητα και την βέλτιστη απόδοση των συστημάτων προς εγκατάσταση, φροντίζουμε το σύνολο των προδιαγραφών να πληρεί τις εκάστοτε προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη νομοθεσία.

φωτογραφία από διαδικασία μελέτης ενεργειακής απόδοσης
Reform Eng

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελετες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρολογικές Μελέτες
Μελέτες Θέρμανσης
Μελέτες Ψύξης
Μελέτες Ύδρευσης
Μελέτες Αποχέτευσης
Καύσιμο Αέριο
Reform Eng φωτογραφία της αντιπροσωπευτικής εικόνας της εταιρείας
Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες από την Reform Eng

Αναλαμβάνουμε επίσης:

  • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την έκδοση των αδειών δόμησης.

  • Μελέτες εφαρμογής.

  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.