Μελέτη Πυροπροστασίας και πιστοποιητικό Πυρασφάλειας | Θεσσαλονίκη

Reform Eng

Μελέτη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

Για την έγκριση άδειας οικοδομής των κτιρίων απαιτείται η σχετική με την πυροπροστασία αδειοδότηση. Στις διαδικασίες εμπλέκονται οι πολεοδομίες (παθητική πυροπροστασία) και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες (ενεργητική πυροπροστασία)

Η παθητική πυροπροστασία αφορά τη μελέτη των φαινομένων που εμφανίζονται και εξελίσσονται κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στα κτίρια. Περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό και κατασκευή των κτιρίων ώστε, αν ξεσπάσει πυρκαγιά, τα αποτελέσματα της να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο καταστρεπτικά για τον πληθυσμό, το κτίριο και το περιεχόμενο του, για την περιοχή και το περιβάλλον, ακόμη και αν δεν γίνει χρήση των μέτρων και των μέσων της ενεργητικής πυροπροστασίας. Η ενεργητική πυροπροστασία αφορά στα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που ενεργοποιούνται με την εμφάνιση ή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Στα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας περιλαμβάνονται τα δίκτυα πυρανίχνευσης , τα συστήματα συναγερμού, τα συστήματα καταιονισμού και τα κεντρικά ή τοπικά μέσα κατάσβεσης.

φωτογραφία από μελέτη πυροπροστασίας που εκπνήθηκε στην θεσσαλονίκη
Πιστοποιητικό και μελέτη πυροπροστασίας από την Reform Eng

Περιπτώσεις Χρήσης Πιστοποιητικού Πυροπρστασίας:

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Όπως για παράδειγμα καφετέριες, καφέ μπαρ, ταβέρνες και εστιατόρια, ψητοπωλεία, κέντρα διασκέδασης,πιτσαρίες,catering

Διάφοροι Επαγγελματικοί Χώροι

Όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων, φροντιστήια, γυμναστήρια, κτήρια γραφείων

Χώροι Ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού

Όπως για παράδειγμα αίθουσες εκδηλωσεων,χωροι αθλητικών εκδηλώσεων,αποθήκες, βιομηχανίες

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Reform Eng , φωτογραφια από πιστοποιητικο ΔΕΗ απο την
Έκδοση πιστοποιητικου πυροπροστασίας από την Reform Eng
  • Σύνταξη Μελέτης

    Πραγματοποιείται μελέτη και σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας και πυρασφάλειας για τον χώρο σας.

  • Θεώρηση

    Έπειτα, γίνεται θεώρηση της μελέτης που συντάχθηκε.

  • Έκδοση Πιστοποιητικού

    Αφού πραγματοποιηθεί η θεώρηση της μελέτης πυροπροστασίας, γίνεται η έκδοση του πιστοποιητικού.